Zorg voor meer diversiteit op de werkvloer met Kartier Womenomics;

Kracht ligt
in verschillen,
niet in
overeenkomsten

Stephen Covey

Vergroot de winst van jouw bedrijf met Kartier Womenomics

Als bedrijf bereik je betere resultaten met een groep medewerkers die divers is samengesteld. Met medewerkers van verschillende achtergronden op de werkvloer ontstaan er nieuwe en creatieve ideeën. Iedereen heeft zijn unieke kijk op de zaak. Hoe is het gesteld met de diversiteit in jouw bedrijf?

Verbeter de man - vrouwbalans

Het is wetenschappelijk aangetoond: een groter aantal vrouwen in het bedrijf is goed voor de innovatie, bedrijfsresultaten en winst. Toch zijn er veel bedrijven waar de verhouding man-vrouw nog altijd scheef is. Zonde, want de potentie is er. Kartier Womenomics helpt vooruitstrevende bedrijven vrouwen aan te trekken en te behouden. Dat geldt voor alle lagen in het bedrijf en niet alleen aan de top.

Kartier adviseert en ondersteunt organisaties die streven naar verbetering van het bedrijfsresultaat. Organisaties die begrijpen dat meer diversiteit op de werkvloer daarvoor zorgt, en snappen dat hun medewerkers als een team moeten samenwerken voor het allerbeste resultaat. We motiveren en passioneren je werknemers om zo betere bedrijfsresultaten te realiseren. We onderzoeken wat er beter kan in je bedrijf en we gaan samen met jou de oplossingen daarvoor creëren. Ook ondersteunen we bij het implementeren hiervan.

‘Maar, we zijn er toch bijna?’
Er zijn tegenwoordig steeds meer vrouwen aan het werk. Ongeveer de helft van de ‘talent pool’ bestaat uit vrouwen, maar in Nederland is nog geen 10% van het topmanagement vrouw. Wist je dat wanneer het topmanagement voor meer dan 30% uit vrouwen bestaat het bedrijf 6% meer winst maakt? Dat is toch een aanzienlijk percentage. En eerlijk is eerlijk, jij wil toch ook dat je bedrijf meer winst maakt?

Ben jij een vooruitstrevende leider? Ben je er klaar voor om je bedrijf naar een hoger plan te tillen en meer winst te maken? Neem dan contact met ons op!

Referenties:
McKinsey, Why Diversity Matters, (2015)
OECD, Closing the Gender Gap, (2012)
World Economic Forum (2014)
Harvard Business Review, How Diversity Can Drive Innovation
Herring, C. (2009), Does Diversity Pay?

Veel bedrijven willen wel meer vrouwen aantrekken, maar weten niet hoe. Of ze hebben waardevolle en goed presterende medewerksters in dienst, die onverwacht uit dienst treden. Herkenbaar?

Jullie zitten met de handen in het haar. Waarom gaan ze weg? Hoe trekken we meer vrouwen aan? Kartier Womenomics helpt met het beantwoorden van die vragen en geeft de oplossing. Want meer vrouwen in het bedrijf, daarvan profiteert iedereen. 

 

Een betere man-vrouwverhouding zorgt voor betere bedrijfsresultaten. Laat Kartier Womencomics je bedrijf daarbij helpen;

Diversiteit gaat toch over meer dan geslacht alleen?

Absoluut! Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarin mensen van elkaar verschillen. Dat zijn de zichtbare kenmerken – zoals geslacht, leeftijd en huidskleur – en de minder zichtbare kenmerken, zoals culturele en sociale achtergrond, maar ook werkstijlen.

Als er sprake is van een grote diversiteit op de werkvloer, lopen er veel mensen rond die van elkaar verschillen op allerlei vlakken. Zo stimuleer je dat iedereen met innovatieve ideeën komt. En dat bevordert op zijn beurt weer jullie bedrijfsresultaten.

Motiveer je werknemers samen met Kartier Womenomics

Hoe doen we dat precies?

Stap voor stap. Ook wij hebben geen quick fix. Wel een heldere aanpak en (maatwerk) oplossingen die werken. We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie met een Diversity Scan. Hoe divers is het bedrijf eigenlijk? Wat motiveert jouw medewerkers? Voelen ze zich gewaardeerd? Wat willen de vrouwen? En de mannen?

Op al die vragen gaan wij samen met jouw bedrijf antwoord krijgen. Meten is weten. Vervolgens bekijken we verschillende aspecten van de ‘employee circle’. Wat kan er verbeterd worden in het aantrekken en selecteren van de medewerkers? Zijn de criteria waarop de mannen en vrouwen in je bedrijf beoordeeld worden wel neutraal? Hierna heb je een duidelijk beeld van de werknemers in jouw bedrijf, wat ze willen en wat ze voelen.

Motiveer je werknemers samen met Kartier Womenomics, Meer vrouwen aan de top zorgt voor betere bedrijfsresultaten.
Meer vrouwen aan de top zorgt voor betere bedrijfsresultaten.

Over ons

Kartier Womenomics is opgericht door Karin Parmentier. Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring als adviseur van executives en managers. Zo werkte ze onder andere voor Deloitte als HR-directeur. Karin behaalde haar MBA en deed onderzoek naar gender diversiteit. Daarbij is Karin één van de weinige HR - directeuren die ook Lean Six Sigma Black gecertificeerd is en dit toepast binen HR - projecten. 

Passie voor het werk is belangrijk voor Karin. Het is wat haar drijft en motiveert. Ze wil organisaties, teams en mensen verder helpen. Dat doet zij door mensen te stimuleren zich verder te ontwikkelen met als doel de verbetering van de winst en omzet van een bedrijf en de algehele effectiviteit. Ze combineert bewezen HR-instrumenten met Lean Six Sigma en verandermethoden voor organisaties.

‘Mijn kinderen, twee dochters en twee zonen, verdienen alle vier een baan waarin zij gewaardeerd worden om hun unieke kwaliteiten. Ik ben ambitieus; ik hoop op gelijke kansen en mogelijkheden voor hen.

Per project zoek ik naar de best passende oplossingen. Ik werk daarbij samen met uitsluitend ervaren specialisten en partnerorganisaties. Deze zijn allemaal zorgvuldig geselecteerd op basis van kwaliteit, ervaring en expertise. Kartier heeft een zeer nauwe samenwerking met The Diversity Company en de oprichtster hiervan, Hélène Propsma.’